Girls Rock! Finland – ”Kaikilla pitäisi olla bändi”, osa 2/2

22.11.2015
Teksti:
Kuvat:
K

Musiikin tekeminen on tärkeää, olipa se harrastustoimintaa taikka ammattimaista. Girls Rock! Finland -yhdistys paitsi tsemppaa tyttöjä ja nuoria naisia haastamaan itsensä, järjestää myös paljon muuta toimintaa, kuten tapahtumia ja bändileirejä.

Nousu otti selvää millainen organisaatio on Girls Rock! Finland, miten se toimii ja mikä yhdistyksen päämäärä on. Haastatteluun vastailivat yhdessä yhdistyksen aktiivijäsenet, puheenjohtaja ja leirivastaava Laura Haarala, bändivalmentajat ja bändikerhon ohjaajat Heidi Tikka ja Leenu Vesanen.

Onko yhteiskunta ja musiikkimaailmakin edelleen hyvin maskuliinisista asetelmista lähtevä? Senkö takia erityisesti nimenomaan tyttöjä ja naisia pitää kannustaa, eikä vaikkapa kaikkia haluavia aloittelijoita?

– Tämän kaltaiselle toiminnalle on edelleen tarvetta. Kaikki aloittelevat naismuusikot eivät tarvitse lisäkannustusta, mutta heitä, jotka tarvitsevat, on myös. Ja on tietenkin tyttöjä, jotka esimerkiksi menevät kaikille tarkoitetulle bändileireille ilman mitään ongelmaa, mutta koemme, että meidän järjestämämme bändileirit ovat myös tarpeen. Järjestössämme ja leireillä kaikki osat on varattu tytöille, naisille ja sukupuolivähemmistöjen edustajille. Kaikkia toki pitää kannustaa soittamaan ja tekemään musiikkia! Yhdessä soittaminen ja luominen ovat antoisia tapoja toteuttaa itseään, ja siinä ohessa oppii paljon muitakin taitoja toisten kuuntelemisesta kompromissien tekemiseen.

Onko kauttanne noussut bändejä tai artisteja julkisuuteen, tai oletteko olleet osallisena jonkun muusikon alkutaipaleella?

– Toimintamme on alkanut vasta vuonna 2012. Toimintamme kautta on tällä hetkellä syntynyt bändejä, mutta julkisuudessa niitä ei vielä ole. Julkisuuteen pääseminen tai suosion saaminen ei ole toimintamme ensisijainen tavoite, vaikka kannustammekin nuoria esiintymään. Jos kuitenkin ilmenee, että on halua esiintyä paljon, pyrimme tietenkin luomaan tälle mahdollisuuksia. Olemme mm. järjestäneet bändi-iltoja, joihin on aina mahdollista päästä esiintymään.

Pyrkiikö Girls Rock! Finland tsemppaamaan tyttöjä ja naisia ammattimuusikoiksi vai vain harrastelijaksi, onko tällä merkitystä?

– Pidämme musiikin tekemistä itsessään tärkeänä. Mielestämme sillä ei ole merkitystä tekeekö musiikkia ammatikseen vai harrastustasolla. Toiset nuoret haluavat enemmän ammattimaisiksi muusikoiksi ja pyrimme tietenkin siinä tukemaan. Autamme esimerkiksi treenitilojen vuokraamisessa, tarjoamme mahdollisuuden päästä äänittämään kappaleita ja esiintymään.

Leirejä, työpajoja ja tukikeikkoja

Järjestätte erilaisia tapahtumia. Mitä on jo ollut ja miten ne on otettu vastaan?

– Girls Rock! Finland on järjestänyt useita viitisen päivää kestäneitä bändileirejä. Olemme järjestäneet myös keikkailtoja kerätäksemme varoja GRF3toimintaamme varten, erilaisia työpajapäiviä kuten ”Räppiä ja sarjakuvia” ja Utopia Helsingin kanssa yhteistyössä tehtiin Queer-feministinen toimintapäivä. Useissa tapahtumissa toimimme yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa.

– Leirit ja tapahtumat ovat otettu hyvin vastaan. Leireillämme on ollut niin paljon osallistujia kuin pystymme ottamaan vastaan ja toimintapäivät ovat keränneet kiitettävästi ihmisiä. Tukikeikat ovat yksi toimintamme rahoittamisen keino ja toivoisimme niille tietysti enemmänkin yleisöä.

Ympäri maailmaa toimii vastaavia järjestöjä useissa maissa. Oletteko verkostoituneet ulkomaisten toimijoiden kanssa ja jos, niin millaista yhteistyönne on?

– Girls Rock! Finland kuuluu tytöille suunnattujen rokkileiriyhdistysten kattojärjestöön nimeltä Girls Rock Camp Alliance. Järjestön tarkoitus on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä, jakaa tietoa ja taitoja sekä vahvistaa siihen kuuluvien eri maiden rokkileirien toimintaa. Lisäksi se auttaa perustamaan leirejä ympäri maailmaa.

– Kattojärjestön kautta olemme verkostoituneet ulkomaisten toimijoiden kanssa erityisesti Euroopan alueella. Olemme käyneet GRCA:n konferenssissa Malmössä elokuussa 2013, ja ruotsalaisen Popkollon järjestämässä konferenssissa Göteborgissa helmikuussa 2014 ja 2015. Yhdistyksemme on edustettuna myös GRCA:n Euroopan komiteassa, jossa suunnitellaan eurooppalaista yhteistyötä, sen rahoitusta sekä toimintamalleja.

– Vuonna 2015 konferenssi järjestettiin 17.9–20.9. Vaasassa Suomessa. Konferenssin käytännön järjestelyistä vastasivat Suomessa toimivat järjestöt eli ruotsinkielinen Rock Donna ja Girls Rock! Finland. Konferenssiin osallistui yksitoista eri bändileiriorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa. Mukana oli osallistujia mm. Ruotsista, Tanskasta, Islannista, Englannista ja Puolasta. Konferenssissa oli työpajoja, joissa eri maiden edustajat jakoivat tietotaitoa toisilleen. Lisäksi konferenssissa luotiin hyviä kaverisuhteita ja pidettiin hauskaa.

Tärkeitä taitoja

Järjestitte ensimmäisen viikonlopun mittaisen bändileirin Helsingissä toukokuussa 2013. Mitä siellä tapahtui, opittiin ja mitä sieltä jäi käteen?

– Leirillä osallistujat tutustuivat viikonlopun aikana aluksi soitinkarusellissa bändisoittimiin. Tämän jälkeen heistä muodostettiin neljä bändiä. Loppuaikana leiriläiset opettelivat soittamaan yhdessä ja tekivät oman kappaleensa. Leirin päätteeksi kaikki kappaleet esitettiin oman bändin kanssa loppukonsertissa yleisölle. Konsertti oli avoin kaikille. Leirin aikana soittamisen lisäksi leiriläiset osallistuivat erilaisiin työpajoihin, joissa opeteltiin mm. hallitsemaan esiintymisjännitystä, huutamaan vapautuneesti, kirjoittamaan sanoituksia ja toimimaan luovasti ryhmässä.

– Koska leiri oli tavallaan yhdistyksen pilottikokeilu tyttöjen rokkileireistä, siellä opittiin paljon asioita leirin organisoimisesta. Opimme mm. miten vapaaehtoisia leiriohjaajia kannattaa hankkia, miten leiriä kannattaa markkinoida ja miten asiasta kannattaa tiedottaa. Leirillä opittiin myös, minkälainen on hyvä leirirunko. Päivät eivät saa venyä liian pitkiksi, ja soittamisen ohessa on hyvä olla paljon muutakin toimintaa, esimerkiksi juuri erilaisia työpajoja. Taukoja pitää olla ja järjestäjien ja leiriohjaajien vastuuta pitää jakaa laajalti. Opimme myös, että oikeanlaisen vapautuneen tunnelman luomiseen tarvitsee kiinnittää erityisesti huomiota, ja miten ongelmiin on tartuttava heti ja juteltava ne läpi leiriläisten kanssa.

Lokakuun puolivälissä järjestitte ensimmäisen GRRLS ROCK! -festivaalin, joka käsitti erilaisia työpajoja ja musiikkiin suorasti tai epäsuorasti liittyviä toimintoja? Kerrotteko tapahtumasta tarkemmin, millaisen vastaanoton se sai ja tuleeko jatkossa vastaavanlaisia?

– GRRLS ROCK! -festivaali oli toimintapäivä yhdistettynä illan tukikeikkaan. Tapahtumassa päivällä oli kitara-, basso-, ja rumputyöpajat, joissa pääsi kokeilemaan soittamista ohjaajan avulla, sekä muun muassa työpaja joka käsitteli sitä, miten pystyy tekemään itsekseen musiikkia helposti tietokoneen avulla. Rimlabin työpajassa sai kirjoittaa oman biisin, ja askartelutyöpajassa pystyi painamaan hihamerkin, tekemään rintanapin tai rokkaavia koruja. Bändikuvaus-pisteellä pystyi ottamaan bändikuvan itsestään ja kavereistaan.

– Tapahtuman esiintyjiä olivat Hulda Huima, Kattikopla, Aino Venna, Aaveet, Blast Ones, Pihka ja Myrsky ja Miau.

– Tapahtuma olisi saanut saada enemmän osallistujia, mainostimme tapahtumaa kovasti. Esiintyjiä ja tekemistä oli moneen makuun. Sijaintia täytyy miettiä tarkemmin ja pyrkiä saamaan juuri nuoria kiinnostavia artisteja esiintymään.

– Jatkossa tulemme tekemään samankaltaisia tapahtumia varmasti lisää, kuitenkin ehkä erottaen nuorille tarkoitetun toiminnan erikseen tukikeikasta.

Oikeanlainen asenne on tärkein

Millaisia tapahtumia on suunnitteilla?

– Jatkossa Girls Rock! Finland järjestää edelleen bändileirejä, suunnitteilla on nykyisen ikäryhmän lisäksi 10–15-vuotiaille suunnattu leiri sekä yli 30-vuotialle suunnattu leiri. Yhdistelemme edelleen leireihin muutakin toimintaa kuten työpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Tulevaisuudessa on toivottavasti mahdollista osallistua esimerkiksi musiikkivideoleirille ja eri musiikkigenreihin perustuville leireille. Helsingin lisäksi aiomme järjestää leirejä myös muualla Suomessa.

GRF5– Jatkamme Arabian nuorisotalolla Helsingissä pidettävää bändikerhoa, joka on kerran viikossa. Järjestämme myös erilaisia toimintapäiviä, keikkoja sekä muissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa.
Toimitte ilmeisesti yhteistyössä suomalaisten musiikkialan organisaatioiden kanssa? Minkälaisia tahoja on mukana?

– Toimimme yhteistyössä enemmänkin nuoriso- ja kulttuuriorganisaatioiden kanssa, jotka kytkeytyvät musiikkiin ja DIY-kulttuuriin sekä normikriittiseen ajatteluun. Teemme yhteistyötä muun muassa Arabian- ja Harjun nuorisotalojen, Oranssi ry:n, Utopia Helsingin ja Rock Donnan kanssa. Musiikkialan organisaatioiden kanssa tehtävä yhteistyö ei kuitenkaan ole millään tavalla poissuljettu asia, emme vaan ole aktiivisesti sitä hakeneet.

Minkälaisia ihmisiä te vielä kaipaatte ja kuinka teidän tointaan pääsee mukaan?

– Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki, jotka kokevat yhdistyksen tavoitteet omikseen. Oikeanlainen asenne on tärkeämpää kuin koulutus tai kokemus, jonkin soittimen soittotaitokin tai muu musiikkitausta on vaan plussaa. Tarvetta on ajankohdasta riippuen soitonopettajille ja bändivalmentajille, työryhmien vetäjille, vapaa-ajanohjaajille, valokuvaajille, kuvittajille ja kirjoittajille, kokeille ja kaikenlaisille satunnaisille apureille sekä järjestöaktiiveille. Toimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä osoitteessa: http://girlsrockfinland.weebly.com/otayhteytta.html tai laittamalla sähköpostia: girlsrockfinland@gmail.com

Kiitos. Mitä haluatte sanoa lukijoille haastattelun päätteeksi?

– ”Kaikilla pitäisi olla bändi” kuten eräs aktiivimme toisessa haastattelussa totesi. Se on vaan parasta.
LISÄÄ JUTTUJA:

Liisan seikkailut peilimaailmassa kalevauvala