Girls Rock! Finland – Turvallisuutta ja hyväksyntää tyttörokkareille, osa 1/2

22.11.2015
Teksti:
Kuvat:
K

Soittaminen on edelleen kovin miesvaltaista hommaa, vaikka yhä useampi nainen eteneekin musiikkiurallaan pitkälle, saaden faneja ja arvostetun aseman. Nyt hyvää kannustetta on tarjolla ainakin pääkaupunkiseudun nuorille tyttö- ja naisrokkareille. Girls Rock! Finland -yhdistys on perustettu heitä varten.

Nousu otti selvää millainen organisaatio on Girls Rock! Finland, miten se toimii ja mikä yhdistyksen päämäärä on. Haastatteluun vastailivat yhdessä yhdistyksen aktiivijäsenet, puheenjohtaja ja leirivastaava Laura Haarala, bändivalmentajat ja bändikerhon ohjaajat Heidi Tikka ja Leenu Vesanen.

Mikä on Girls Rock! Finland?

– Girls Rock! Finland – Tyttöjen rokkileiriyhdistys – on vuonna 2012 perustettu, vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Tähän mennessä olemme järjestäneet eripituisia bändileirejä, iltapäiväkerhoa ja musiikkitapahtumia tee-se-itse-hengessä. Olemme olleet mukana myös monissa isommissa nuorille suunnatuissa tapahtumissa ja tehneet yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa. Haaveenamme on tulevaisuudessa tehdä tätä laajemmin ja ammattimaisemmin, ja että meillä olisi töissä palkattuja ihmisiä.

Millaisen ideologian ympärille Girls Rock! Finland on perustettu ja täyttääkö se jonkun selvästi puuttuvan osa-alueen toiminnallaan?

– Girls Rock! Finlandin toiminta perustuu tee-se-itse-kulttuuriin, ja siihen että nuoret saavat halutessaan olla mukana kehittämässä toimintaa mieleisekseen. Tyttöjen lisäksi kohderyhmänä ovat sukupuolinormeja haastavat nuoret ja ylipäätään nuoret jotka syystä tai toisesta eivät koe perinteisiä bändileirejä itselleen sopiviksi. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää musiikki- ja bänditoimintaa nuorille, joiden olisi ehkä muuten hankalaa päästä musiikkiharrastuksen pariin ja löytää bändikavereita. Leireillämme pyrimme kiinnittämään paljon huomiota siellä vallitsevaan tunnelmaan, ja että kaikki tuntisivat olonsa tasavertaisiksi ja tervetulleiksi.

Minkä ikäisille toiminta on suunnattu?

– Yhdistyksen organisoima toiminta on pääasiassa suunnattu 13–29-vuotiaille. Olemme myös laajentamassa toimintaa nuoremmille mahdollisuuksien mukaan. Tulossa on myös todella toivottu aikuisille suunnattu Ladies Rock Camp.

Teidän yhtenä tavoitteena on tuoda tytöille turvallisempia treenitiloja. Miten tämä käytännössä tapahtuu?

– Kyse on sisäisestä turvallisuuden tunteen luomisesta. Yritämme viestittää joka käänteessä, että musiikin tekemisessä ei ole oikeaa eikä väärää tapaa tehdä tai olla. Turvallisella tilalla tässä tarkoitetaan esimerkiksi sallivaa ja kannustavaa tunnelmaa. Musiikin tekeminen saattaa olla herkkää ja keskittymistä vaativaa toimintaa ja siksi treenitilat pidetään mahdollisimman turvallisena. Girls Rock! Finlandin toiminnassa otetaan huomioon ihmisten mahdolliset erityistarpeet, ja niistä keskustellaan yhdessä. Leireillä laadimme yhteiset säännöt osallistujien kanssa heti aluksi. Näiden sääntöjen avulla pyritään takaamaan se, että kaikilla olisi leirillä hyvä olla, ja nämä säännöt laitetaan seinälle muistutukseksi leirin ajaksi. Jos jotain ikävää ilmenee, voivat leiriläiset koska tahansa keskustella ohjaajien kanssa tapahtuneesta, ja asia pyritään selvittämään mahdollisimman pian.

Onko aiemmin sitten kokemusta, että tavalliset bändien treenitilat olisivat jotenkin turvattomia paikkoja?

– Joillekin nuorille saattaa tuntua hankalalta tarttua soittimiin musiikillisesti kokeneempien nuorten kanssa esimerkiksi nuorisotaloilla tai kouluissa. Meidän leireillemme voi tulla ilman mitään soittokokemusta. Olemme myös saaneet kuulla nuorilta tytöiltä, että he eivät musiikin tunneilla ole saaneet tarttua bändisoittimiin, vaan heidät on laitettu esimerkiksi automaattisesti laulamaan tai soittamaan koskettimia. Kyse on ajattelutavasta, jossa määrättyjä normeja toistetaan. Tyttöjä ei ehkä rohkaista soittamaan ja luomaan itse musiikkia samalla tavalla kuin poikia.

Ei yhtä ainoaa oikeaa tapaa

Toisena agendananne on rohkaista tyttöjä luottamaan omiin kykyihin ja uskomaan itseensä taiteen luomisessa. Miten tämä yleensä tapahtuu?

– Rohkaisemme tyttöjä luottamaan kykyihinsä ja luomaan taidetta siten, että kannustamme heitä joka käänteessä. Annamme positiivista palautetta jatkuvasti, esimerkiksi nuoren kehittyessä soittajana. Pyrimme painottamaan ohjaamisessa yhdessä soittamisen taitoa ja riemua sekä toisten kuuntelemista teknisten soittotaitojen sijaan.

– Leirillä jokainen bändi tekee vähintään yhden oman kappaleen alusta asti. He soittavat kaikki instrumentit itse ja esiintyvät leirin päätteeksi loppukonsertissa. Jo tämä prosessi itsessään on nuorille osoitus siitä, että he kykenevät luomaan musiikkia ja toimimaan yhdessä yhtyeenä. Opetamme nuorille myös teknisten laitteiden, esimerkiksi vahvistinten ja miksauspöydän käyttöä. On tärkeää että nuoret osaavat käyttää niitä itsenäisesti, eivätkä luota siihen, että joku tekee sen heidän puolestaan. Leirillä annetaan aina ymmärtää, että kaikesta on hyväksyttyä kirjoittaa eikä musiikilla ole yhtä oikeaa muotoa. Monille loppukonsertissa esiintyminen voi olla ensimmäinen positiivinen kokemus oman osaamisensa näyttämisestä, ja nuorille juuri esiintyminen leirin lopussa on yleensä erittäin tärkeää.   GRF1

Millä alueella Girls Rock! Finland toimii ja voiko toimintaanne tulla mukaan, vaikka asuisi jossain maakunnissa?

– Girls Rock! Finland toimii tällä hetkellä pääasiassa Helsingissä. Olemme järjestäneet tapahtumia Vantaalla ja leirin Kouvolassa. Samankaltaista toimintaa olemme suunnittelemassa muuallekin Suomeen. Toimintaamme ovat siis tervetulleita kaikki innokkaat ympäri maata. Kuka tahansa voi tulla mukaan toimintaan, ja järjestää esimerkiksi leirin omalla paikkakunnallaan. Apua ja käytännön neuvoja saa ottamalla meihin yhteyttä.

Rajaatteko miehet silti täysin toiminnan ulkopuolelle?

– Asiasta on keskusteltu ja tällä hetkellä järjestön toiminnassa ei ole mukana miehiä. Linjaus on voimassa toistaiseksi. Ajatuksena tässä on, että näytämme omalla esimerkillä nuorille miten kaikissa tehtävissä on naisia soitonopettajista bändivalmentajiin. Musiikkimaailma on edelleen miesvoittoista ja haluamme vain tarjota vaihtoehdon ja toisenlaisen ympäristön tehdä musiikkia. Kaikille avoimia tapahtumia ovat tietenkin kaikille suunnatut toimintapäivät, joissa olemme mukana ja leirien loppukonsertit.

Vähävaraisillakin mahdollisuus osallistua

Ketä te olette ja millaisia ihmisiä teidän toiminnassa on mukana?

– Girls Rock! Finlandin toiminnassa on sekalainen joukko musiikin ympärillä toimivia naisia; muusikoita, media- ja nuorisoalan ammattilaisia sekä kulttuurituottajia. Kaikkia yhdistävä tekijä on musiikki ja palava halu toimia asian parissa.

Kotisivujenne mukaan teille on myös tärkeää yhteiskunnan seksismin, rasismin ja muiden syrjinnän muotojen haastaminen. Miten tämä toteutuu käytännössä?

– Meidän toimintamme keskittyy olemassa olevien yhteiskunnan valtasuhteiden ja normien kritisointiin. Toimintaamme ovat tietenkin tervetulleita sukupuolivähemmistöt ja eri kansallisuuksien edustajat. Toimintamme on myös esimerkiksi vähävaraisten ulottuvilla: Tarjoamme soittimet, vahvistimet ja muut musiikinteon välineet osallistujien käyttöön. Lähtökohtaisestikin pieniä osallistumismaksuja voidaan tarpeen mukaan alentaa. Leireillämme vedetään normikriittisiä työpajoja, joiden avulla kerromme, miten syrjintää ilmenee ja miten sitä voidaan ehkäistä. Järjestömme on mukana näitä asioita käsittelevissä tapahtumissa kuten marraskuussa I Am What I Am! Turvassa stadissa!, joka on turvapaikanhakijoille suunnattu tapahtuma Arabian nuorisotalolla. Osallistumme lähiaikoina myös esimerkiksi Feministiseen foorumiin Helsingissä vetämällä työpajan ja pitämällä paikalla infopistettä.

Osa 2: ”Kaikilla pitäisi olla bändi”
LISÄÄ JUTTUJA:

Tappavat kädet – Leo Kuikka Liisan seikkailut peilimaailmassa Kesäkuun nousut